14k White Gold Shimmering Three Stone Diamond Semi Mount

14k White Gold Shimmering Three Stone Diamond Semi Mount
19738ENG-W(E)
$1,560
14k White Gold Shimmering Three Stone Diamond Semi Mount

* Required Fields

$1,560